This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
ACCEPT
 • โครงการ
 • เกี่ยวกับเรา
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข่าวและโปรโมชั่น
 • ติดต่อเรา
 • สมัครงาน
 • หน้าหลัก / ข้อมูลทางการเงิน / ราคาย้อนหลัง

  ราคาย้อนหลัง

  วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
  ซื้อ-ขาย (หุ้น)
  มูลค่ารวม
  (บาท)
  ข้อมูลย้อนหลัง
  23 ก.ค. 64 - - - - - -
  22 ก.ค. 64 - - - - - -
  21 ก.ค. 64 - - - - - -
  20 ก.ค. 64 - - - - - -
  19 ก.ค. 64 - - - - - -
  16 ก.ค. 64 - - - - - -
  15 ก.ค. 64 - - - - - -
  14 ก.ค. 64 - - - - - -
  13 ก.ค. 64 - - - - - -
  12 ก.ค. 64 - - - - - -
  9 ก.ค. 64 - - - - - -
  8 ก.ค. 64 - - - - - -
  7 ก.ค. 64 - - - - - -
  6 ก.ค. 64 - - - - - -
  5 ก.ค. 64 - - - - - -
  2 ก.ค. 64 - - - - - -
  1 ก.ค. 64 - - - - - -
  30 มิ.ย. 64 - - - - - -
  29 มิ.ย. 64 - - - - - -
  28 มิ.ย. 64 - - - - - -
  25 มิ.ย. 64 - - - - - -
  24 มิ.ย. 64 - - - - - -
  23 มิ.ย. 64 - - - - - -
  22 มิ.ย. 64 - - - - - -
  21 มิ.ย. 64 - - - - - -
  18 มิ.ย. 64 - - - - - -
  17 มิ.ย. 64 - - - - - -
  16 มิ.ย. 64 - - - - - -
  15 มิ.ย. 64 - - - - - -
  14 มิ.ย. 64 - - - - - -
  11 มิ.ย. 64 - - - - - -
  10 มิ.ย. 64 - - - - - -
  9 มิ.ย. 64 - - - - - -
  8 มิ.ย. 64 - - - - - -
  7 มิ.ย. 64 - - - - - -
  4 มิ.ย. 64 - - - - - -
  2 มิ.ย. 64 - - - - - -
  1 มิ.ย. 64 - - - - - -
  31 พ.ค. 64 - - - - - -
  28 พ.ค. 64 - - - - - -
  27 พ.ค. 64 - - - - - -
  25 พ.ค. 64 - - - - - -
  24 พ.ค. 64 - - - - - -
  21 พ.ค. 64 - - - - - -
  20 พ.ค. 64 - - - - - -
  19 พ.ค. 64 - - - - - -
  18 พ.ค. 64 - - - - - -
  17 พ.ค. 64 - - - - - -
  14 พ.ค. 64 - - - - - -
  13 พ.ค. 64 - - - - - -
  หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น