This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
ACCEPT
 • โครงการ
 • เกี่ยวกับเรา
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข่าวและโปรโมชั่น
 • ติดต่อเรา
 • สมัครงาน
 • หน้าหลัก / ข้อมูลทางการเงิน / คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  เลือกปี
  2564
  ดาวน์โหลด
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3
  วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2564
  2563
  ดาวน์โหลด
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3
  วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2563
  2562
  ดาวน์โหลด
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3
  วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2562
  2561
  ดาวน์โหลด
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3
  วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2561
  2560
  ดาวน์โหลด
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2
  วิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3
  วิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2560