This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
ACCEPT
 • โครงการ
 • เกี่ยวกับเรา
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข่าวและโปรโมชั่น
 • ติดต่อเรา
 • สมัครงาน
 • หน้าหลัก / สอบถามข้อมูลนักลงทุน / ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  ช่องทางการร้องเรียน
  ระเบียบการร้องเรียน
  ผู้มีสิทธิร้องเรียน คือ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลใดที่พบเห็นการกระทำที่เป็นการทุจริต คอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบ สามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแสไปยังผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน
  โดยสามารถนำส่งข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชัน ประพฤติมิชอบ ไปยังผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียนได้ 4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
  1. ทำเป็นจดหมายส่งทางไปรษณีย์
  ติดต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้อง 1910
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  2. ผ่านทางอีเมล์
  ac@assetfive.co.th
  3. โทรศัพท์
  02 026 3512
  4. ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
  www.assetfive.co.th
  หัวข้อ แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ชั้นที่ 19 ยูนิต 1901
  อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
  349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
  กรุงเทพฯ 10900
  เบอร์โทรศัพท์ 0-2026-3512
  โทรสาร 0-2026-3513
  อีเมล์ ir@assetfive.co.th